Sistem Bakımları - Periyodik Bakımlar

DENGETECH olarak servis ve bakım hizmetlerimiz ile kurulu tüm elektro-mekanik cihazların performans testlerini, debi ve basınç ayarlarını, çektikleri güç, akım, frekansları ve bunlara sebep olan işletme şartlarını kontrol ederek, cihazların en verimli şekilde çalışmasını sağlamaktayız. Pompaların, kapalı genleşme depolarının, kumanda panolarının uygun periyotlarda bakım ve temizliğinin yapılması olarak tarif edebileceğimiz periyodik bakım anlaşmalarıyla ileride çıkabilecek ciddi arızaları asgari düzeye indirmek ve işletmede oluşabilecek iş kayıplarını önlemek mümkündür.

Ayrıca periyodik bakımlarla cihazların uzun ömürlü ve verimli çalışması sağlanacağı gibi uzun vadede servis maliyetleri de azalacaktır. Unutulmamalıdır ki özellikle pompa gibi çalışan mekanizmalarda ürün ömrü süresince harcanan toplam paranın yalnızca %20’si ilk yatırımda harcanmaktadır.